DISCLAIMER

 1. Het onderstaande is van toepassing op de gehele site van de Gooische & Domstad Slaapspecialist. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
   
 2. De content is door de Gooische & Domstad Slaapspecialist met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de Gooische & Domstad Slaapspecialist aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
   
 3. De Gooische & Domstad Slaapspecialist is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
   
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
   
 5. De Gooische & Domstad Slaapspecialist sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en de informatie die hiermee verkregen is.